Valg i Norge

Et forsvar for Liberalistene

Som Liberalistene sier i sitt programparti er individet ukrenkelig og suverent. Hva betyr egentlig det? Hva vil det si at et individ er ukrenkelig? Mennesket, som du er – er ukrenkelig fordi du er sentrum av ditt univers. Det betyr ikke at andre mennesker ikke spiller noen rolle, men at du har en ukrenkelig verdi. Du er viktig.

Individet er suverent, så hva betyr nå det? Vi tenker ofte at suverenitet handler om lands evne til å styre over seg selv, men i dette tilfellet handler det om deg. At du, som individ får tillit av systemene rundt deg til at du kan bestemme selv. Hvem andre enn deg vet best uansett? Og om du ikke vet hva som er best for deg selv tenker vår redaksjon at naturen av livet handler om å finne ut av det. Enten det handler om at du er fast i en kjip knipe og trenger hjelp fra familien din, eller du er utro mot kjæresten og må starte på nytt. Du er den som skal finne ut av veien, ikke en overmakt som gir deg svarene.

Eiendomsrett

Vi i redaksjonen mener kort og godt at du eier det du eier. Ingen kan ta noe fra deg, hverken Hvermansen eller staten.

Rettsstaten

Vi i Ytringsforum er ikke enige i alt som Liberalistene sier; eksempelvis er vi ikke enige i at det trenger å finnes en konkret rettsstat, ei heller politi eller militære. Men vi anerkjenner at liberalistene sier følgende:

En liberalistisk rettsstat har det velkjente mottoet “frihet, likhet og brorskap”:

Dette er vel og fint, ideen er god, men gjennomførelsen vil som all historie sier bli manglende. Alle former for politiske systemer der noen styrer mer over andre, altså type regjeringer – fører alltid mer vondt med seg. Det er problemet med feks. minarkisme. Det finnes ingen stat som kun ønsker å holde seg så liten som den er, eller bli mindre. Den vil alltid, dessverre, ønske å bli større.

Dette er grunnen til at vi tenker at rettsstaten til Liberalistene ikke vil fungere. Vi ønsker gjerne at liberalistene utdyper deres tanker om hvordan de skal holde staten så liten som de tenker.

Å leve i fred

Hvis ideen til Liberalistene er å kunne leve i fred som de sier, kan ikke de i samme åndedrag si at de skal pålegge alle å leve under samme rettsstat. I det argumentet sier de at du ikke har noe valg. Du kan ikke velge om du blir dømt her eller der, det har blitt bestemt på vegene av deg og hele nasjonen at du skal dømmes her.

Vårt perspektiv er at frihet er absolutt. Stat eller ikke stat, det er problemet. Liberalistene i vårt perspektiv er det beste vi kan nærme oss i det politiske spektrumet per nå. Men, det er ting vi ikke er enige i. Vi ønsker gjerne at liberalistene skriver til oss slik at vi kan publisere deres tanker.

Mvh,

Redaksjonen

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com 

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er: 

4AAP4z5DSJ4GVf2twFk4Py54pBaiWnsHHTqLSNym8TvXj8H4L6oVYp8gHEuTuXFZMXLjNMmexPZLvUfHzcgvLmdoFp8H41n