11. september 2001: Operation Northwoods

I vår andre del av dokumentarserien om 11. september 2001 vil vi kikke på hvordan militære ledere i stater som USA ikke stiller seg kritiske til å bruke uskyldige liv for å fremme en agenda. 11. september er i vår mening dessverre et eksempel på hvordan våre samfunnsplanleggere traumatiserer befolkningen for å mildne oss mot endring vi ellers ville vært motvillige til.

Hvis du ønsker å lese den første artikkelen i serien finner du den her.

False flags og JCOS

Et false flag er en handling av en stat eller gruppe (for eksempel et terrorangrep), hvor staten angriper seg selv. Angrepet blir som oftest skyldt på en aktør staten misliker eller er fiende med. Målet med angrepet er strategisk eller politisk.

Det kanskje mest kjente eksempelet på et false flag er fra andre verdenskrig da nazisoldater (SS) kledde seg ut i polske uniformer for å så angripe nazi-tyske installasjoner og områder på ulike lokasjoner. Seansen ble kalt Operasjon Himmler og 1. september 1939 proklamerer Hitler i en tale at Tyskland er i sin fulle rett til å gjøre defensive handlinger mot Polen som følge av polakkenes aggresjon.

The Joint Chiefs of Staff (vi fortkorter navnet med JCOS) er en gruppe av de øverste lederne innen forsvardepartementet (Department of Defense) i USA. De rådfører den amerikanske presidenten på militære saker.

(Liten fun fact: før forsvarsdepartementet i USA het The Department of Defence, het det The United States Department of War – sikkert lurt å bytte fra krig til forsvar, men de driver nå med det samme uansett).

Operation Northwoods

I 1962 avslo Kennedy-administrasjonen flere forslag til false flags foreslått av JCOS. Kennedy får blant annet et forslag fra JCOS om at de ønsker å arrangere terroristangrep mot USA. De vil å ta livet av uskyldige sivile, for å fremprovosere en krig med Cuba. Noen av forslagene de kommer med er kapring av fly, angrep på amerikanske skip og anlegg, arrangering av opptøyer og skape terrorkampanjer på amerikansk jord.

En ting som skiller seg ut med Operation Northwoods er droner. Som nevnt er året 1962, og det er fra vårt perspektiv i dag veldig kort tid siden droner ble allemannseie. Men hva sier egentlig JCOS her?

Dronene som blir nevnt i dokumentene er ikke den typen droner vi tenker på i dag. Dette er passasjerfly som de planla å male om slik at de så helt like ut som kommersielle fly. Tanken var at de skulle fly den ubemannede dronen over Cuba og ha noen stående på cubansk side som skulle skyte ned flyet. Deretter skulle de legge skylden over på cubanerne og legge opp til en invasjon av Cuba. De så for seg at den amerikanske befolkningen lettere ville gå med på en invasjon etter et angrep fra nasjonen.

Så syke i hodet er disse menneske. Ikke rart at Kennedy sa nei.

Historien repeterer seg selv

For oss nå, er det altså kjent at allerede så tidlig som på 60-tallet hadde det amerikanske forsvaret teknologi til å fly ubemannede fly akkurat dit de ville. Operation Northwoods var helt seriøst, og en faktisk mulighet. Dette er viktig å huske på når vi nærmer oss 11. september 2001.

Det er faktisk ikke nødvendig å bemanne fly for terror, og som vi hører fra den neokonservative tenketanken Project for a New American Century (PNAC) er et såkalt nytt Pearl Harbor akkurat det amerikanerne trenger for å sette i gang krigen mot terror.

Militære flyøvelser

Dagen 11. september 2001 byr på mange kuriøse tilfeldigheter. En av de er at det er satt i gang flere war games samme dag. Vi vet at det i det minste ble øvd på tre ulike scenarioer: 1) kapringer av fly, 2) angrep på bygninger ved bruk av fly som missiler, og 3) angrep ved bruk av giftige stoffer.

Under øvelsene skjer det en forvirring fordi faktiske kapringer tar sted. FAA (Federal Aviation Administration) fra Boston Center tar kontakt med NEADS (Eastern Air Defense Sector) for å få F-16 fly i lufta for å stoppe de kaprede flyene. Forvirringer skjer i at det er usikkert om dette er en av øvelsene eller en ekte hendelse.

Til syvende og sist spiller det ingen rolle. Det er ingen hjelp å få, tiden er for knapp. Var det en tilfeldighet at et slikt kaos henspilte seg, eller var det planlagt?

Et pass som tåler mer enn du tror

I passasjerfly finnes det såkalte “black boxes” som i teorien skal være tilnærmet umulige å destruere. Merkelig nok ble det ikke funnet noen av black boxene til noen av flyene som styrtet 11. september. Men, det som ble funnet var et pass. Et magisk pass som tydeligvis tåler mer enn det boksene som er ment for slikt.

Passet tilhørte en av kaprerne og ble tilfeldigvis funnet av en mann på gata. Han leverer passet og nå er det et definitivt bevis at det er muslimske terrorister som har gjennomført angrepet. Litt tilfeldig kanskje?

Tower 7

De aller fleste vi har snakket med om 11. september vet at det var to fly som krasjet inn i to tårn. Det de aller fleste ikke vet er at denne dagen er det et tredje tårn som også raser sammen. Tower 7 i World Trade Center kollapser senere på dagen. Bygningen har ikke blitt truffet av noe fly, og i følge det offisielle narrativet kollapser bygningen som følge av brann.

Bygget blir eksponert for materiale som brenner fra de to andre tårnene. Den indre strukturen blir til slutt så ødelagt at bygget faller sammen. Kritikere av det offisielle narrativet peker på at bygningen faller som om det er en planlagt riving. For oss ser det også slik ut, og det virker søkt at et så stort bygg kollapser på grunn av brann. Det er mange andre bygg av samme sort som har hatt et mye mer heftig tilfelle av brann hvor bygget har stått sot-svart igjen.

Pennsylvania og Pentagon

De to resterende kaprede flyene krasjer i Pennsylvania og Pentagon. I Pennsylvania krasjer flyet som følge av at passasjerer og flymannskap prøver å få kontroll over flyet igjen. Men det er noe merkelig med det hele. En lokal journalist bemerker mangelen på rester av flyet.

Det er i korte ord et sort hull i bakken, og ingen rester av fly. I de fleste flyulykker der det noen rester: seter, deler av flyet, eiendeler eller uheldige kropper. Men her, ingen ting. Hvorfor det?

Flyet som krasjer inn i Pentagon er enda mer mystisk. Pentagon, som antageligvis er et av de mest overvåkede områdene i USA har merkelig nok kun et kamera som fungerer den dagen. Den videoen vi får se er så utydelig at det nesten ikke er mulig å se at det er et fly. Alle andre kameraopptak blir konfiskert den dagen. Når vi ser på bilder av angrepet ser det mer ut som om en bombe har gått av, enn at et fly har krasjet. Uavhengige journalister har også bemerket seg at hullet angrepet etterlot seg er for lite til å være det passasjerflyet som angivelig skal ha krasjet.

Helter som dør av kreft

I etterkant av terrorangrepet i New York er det voldsomme mengder rester av tårnene som må ryddes opp. Det settes i gang et arbeide for å fjerne de ødelagte restene. Viktig informasjon om dette arbeidet er at alt av materialer destrueres, ingen grunn til etterforskning her – vi bare hiver alt.

Det er altså mange som jobber i området rundt restene og de får tydelig beskjed fra lokale myndigheter om at oppryddningsarbeidet er helt trygt. De trenger ikke bekymre seg for helsa, det er bare å jobbe.

Den sørgelige sannheten er at de lokale myndighetene visste at området var farlig for arbeiderne. I etterkant har folk som jobbet den dagen, og i dagene etter blant annet fått lungeproblemer og mange har dødd av kreft.

False flags

Etter vår mening var terrorangrepet 11. september 2001 et false flag. Altså en hendelse hvor en gruppe amerikanere planla og gjennomførte et angrep på amerikansk jord. Det er mye mer vi kunne ha trukket fram i denne artikkelen. Vi anbefaler at du sjekker ut denne dokumentaren av den kanadiske journalisten James Corbett. For mer informasjon kan du også se dokumentaren September 11 – The New Pearl Harbor.

I den neste artikkelen vil vi se på hva som skjer etter angrepene. Hvor bærer det amerikanske flagget hen? Hva er målet?

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er:

4AAP4z5DSJ4GVf2twFk4Py54pBaiWnsHHTqLSNym8TvXj8H4L6oVYp8gHEuTuXFZMXLjNMmexPZLvUfHzcgvLmdoFp8H41n