ytringsforum

Kommentar fra Ytringsforum: 22. september svarer Erling Mathisen på Ada M. Smith sin artikkel hos oss her i Ytringsforum. Artikkelen ble også publisert på utrop.no. Les gjerne Erling sitt svar her. Denne artikkelen er skrevet av Ada som et motsvar til Erling. Les gjerne Adas første artikkel her.

Nylig hadde jeg en kommentar publisert på det nyetablerte ytringsforum.no, ment å være en ny plattform hvor absolutt alle er velkomne til å skrive sine ytringer. Grensen for innhold settes kun ved rasistiske ytringer.

Denne kommentaren ble også lansert hos utrop.no, et flerkulturelt mediehus, som av en eller grunn tydeligvis ikke har høy aktelse hos document.nos skribent Erling Marthinsen.

Marthinsen har kjørt slaktekniven (ref. egen Facebook side) over min kommentar, tydeligvis i et forsøk på å analysere min manglende forståelse av liberalismen som helhet. Her har dessverre Marthinsen nok misforstått min intensjon med artikkelen. Den var ikke noe helhets presentasjon av liberalismen, tvert om, den var kun et hjertesukk over manglende konsekvens av de som kaller seg liberalister, med innvandringsdebatten som utgangspunkt (altså manglende liberale holdninger i denne).

Jeg skal likevel forsøke å besvare noen av disse angrepene på både min person og tankegods. Fortsatt uten å hevde at min liberalisme er bedre enn din, slik tenker ikke jeg om liberalismen i det hele tatt. Jeg tenker ikke baner av negative eller positive rettigheter. Jeg tenker, mitt liv, mitt valg, mine grenser. Og deg jeg evt. måtte på min vei i livet, har sine egne grenser. Disse skal ikke krysses, de skal respekteres. Jeg vil karakterisere meg selv om en verdiliberalist.

For å få unna én ting først, hvorfor skriver jeg under pseudonym?

Ytringene i document.nos kommentarfelt sier mye. Først, skryt til at noen faktisk der forsøker å ta debatten om liberalismen, selv om det, igjen, ikke var min intensjon med den opprinnelige kommentaren. Deretter kommer søppelkommentarene, som jo er i majoriteten. Kommentarene på utrop.nos Facebookside er dessverre ennå verre. Disse er nedspammet av nasjonalister som spyr ut eder og galle. Trist med tanke på hva Utrop representerer. Direkte nitrist for å være ærlig. Hvor mange tør å utrykke sine multikulturelle og verdiliberale meninger der om dagen, når debattklimaet er på dette nivået?

Deretter kan jeg peke på Erling Marthinsens egen Facebookside hvor han med egne ord sier det er på en måte greit at jeg som en idiot og løgner skriver under pseudonym, slik at han slipper å bli anmeldt for netthat for sin slakting av min karakter, evt. kjønn og meninger. Når han i tillegg kombinerer dette gjennom egen artikkel på document.no med at jeg på denne måten trygt kan gå på kafé uten å bli latterliggjort. Er disse ytringene med på å gjøre debattarenaen trygg? Jeg føler det motsatte, det er ikke trygt å ha andre holdninger i innvandringsdebatten i Norge, enn den «majoriteten» har satt.

Jeg har kjent på dette før, til og med gjennom drapstrusler.

Hvorfor skulle jeg ønske å invitere dette hatet inn i mitt liv?

Realiteten er at innvandringsdebatten i Norge er så umoden ennå, at det faktisk ikke er trygt å mene det jeg mener, at fri innvandring er den eneste rette etiske holdning. En ting er at du blir latterliggjort, men truslene gjør arenaen ekstremt utrygg. 

Faktum er at dersom man ønsker å bidra konstruktivt i denne debatten må man skrive anonymt. Ellers vil tiden stort sett gå bort til å håndtere harselering og trusler.

Så må man kanskje bare heve seg over forsøkene på hersketeknikker i Documents kommentarfelt? At jeg er en ung jente, ikke er utdannet, ikke kan min liberalisme osv. Denne delen av debattforumet føles uansett mindre truende enn netthatet som ellers florerer.

En siste betraktning å komme med her gjelder hverdagsrasismen, som så mange påstår ikke finnes i Norge. Ta en titt på kommentarfeltene på sosiale medier, til og med hos Utrop, og du vil bli sjokkert! Det er nok ikke noe bedre i kommentarfeltet hos Document, resett tør jeg ikke en gang lese uten å få eksistensielle utfordringer. Rasismen i Norge florerer over alt!

Ytringsfriheten er dog så viktig i min bok, at selv de vi er ekstremt uenige i, skal få lov til å si det de mener. Sensuren som i dag foregår over alt, er helt feil vei å gå. Jeg vil heller ha alle grusomme holdninger fremme i lyset, enn at de gjemmes på mørke websamfunn. Jeg tror folk selv er i stand til å forstå når meningene er crazy, vi behøver på ingen måte beskyttes mot dette.

Jeg har også noen tanker om netthatet som vokser seg frem på sosiale medier. Mange debattanter har fått kjenne på dette hatet. Diskurs på dette nivået bringer ikke noe godt med seg. Hat fører til mer hat. Målet bør bli å inkludere de fleste, om ikke alle, i debatten, på en respektfull måte. Det er ingen innen politikken som deltar der av vond vilje, de bare tror på en annen idealistisk verden enn deg selv. Da er det viktig at vi tar det som utgangspunkt, uavhengig hvor uenige vi måtte være med politikken de står for. Debattklimaet skremmer i dag bort folk fra politikken, ingen vinner på det i det lange løp. Forsøk heller å sette deg inn i andres politiske meninger, helt oppriktig, uten hat og harselering. Da kan vi bevege den politiske debatten i riktig retning, med forståelse for hverandre, og rekrutteringen av politiske talenter vil kunne vokse igjen. Kanskje vil man også da slippe å skrive under pseudonym, hvem vet?

Denne kommentaren er i ferd med å vokse seg lengre enn jeg hadde tenkt, likeledes min opprinnelige kommentar i Ytringsforum/Utrop. Det skal jeg til Marthinsens mulige lettelse beklage. Min opprinnelige artikkel var altså bare ment som et frustrert hjertesukk over de som mener å kalle seg liberalister, men kaster prinsippene på havet under innvandringsdebatten. Jeg burde kanskje bare gått rett på sak i den opprinnelige artikkelen, rundt innvandringsdebatten. Likevel må jeg kommentere noen av de påstander som dukker opp mot meg.

Marthinsen mener feilaktig at jeg påstår liberalismen er arnested for konspirasjonsmiljøer. Her må jeg kanskje ha formulert meg på en slik måte at man ønsker å misforstå? For meg er det overhodet ikke noe logikk i at liberalismen skal rekruttere konspirasjonsteoretikere, eller motsatt. Liberalismen er dog i sin kjerne mot for stor statlig makt, og gjennom de pandemitiltakene vi har sett i snart to år, så frykter jeg at konspirasjonsteoretikere, derigjennom «antiestablishment-folk», som nevnt i min opprinnelige kommentar, skal friste feil folk inn i liberalistiske partier. Det er dog i realiteten nå kun ett konsekvent liberalistisk parti i Norge, Liberalistene. Så jeg kan avlive Venstre-innblandingen som oppstår i kommentarfeltene. Venstre står over hodet ikke for min type holdninger, ei er jeg høyreekstrem som noen påstår, eller venstreekstrem for den saks skyld.

Videre raljerer Marthinsen over at jeg støtter en velferdsstat, og at dette ikke hører hjemme i en liberalistisk idealstat. Ikke noen plasser i min opprinnelige kommentar kan jeg finne en slik påstand. Tror det er greit med en avklaring, for å unngå flere misforståelser. Jeg er tilhenger av en minarkistisk stat. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi må rasere velferdsstaten. Sveits er et prakteksempel på dette. De er selvsagt ikke en minarkistisk stat, men de er adskillig nærmere enn de fleste stater. I Sveits har de f.eks forsikringsordninger som privatpersoner selv må stå for, og staten dekker denne forsikringen for de som ikke har råd til denne. Her kommer tanken om den tynne liberalismen versus den tykke liberalismen inn.

Den tynne liberalismen er prinsippene bak liberalismen, men den har opprinnelse i en tid som ikke kunne vite noe om dagens moderne utfordringer. Klimapåvirkninger, dataovervåkning og menneskerettigheter som noen eksempler. Da kommer den tykke liberalismen inn. Det vil si at vi som identifiserer oss som liberalister må enes om prinsipper man ikke trengte ta hensyn til under tidligere tider. En av disse er stadig voksende offentlige budsjetter.

Dette igjen betyr at jeg er fullt ut for en sveitsisk løsning hvor de fattigste får f.eks forsikringsordninger dekket av staten, selv om dette er «feil» i et liberalistisk perspektiv, rett og slett fordi disse utgiftene medfører enorme besparelser for det offentlige. Jeg har ikke noe prinsipielt imot å bruke en krone, for å spare fem. Et godt eksempel på den tykke liberalismen.

Erling Marthinsen er også i harnisk over at jeg ikke nevner noen ting om fjerning av reguleringer eller offentlige inngrep. Dette er selvsagt fordi, som nevnt opp til flere ganger nå, min kommentar kun var ment som et innspill i innvandringsdebatten og frykten for fremveksten av anti-establishment, eller konspirasjonsteoretikere om du vil. Min kommentar var på ingen måte ment som et helhetlig forsvar for liberalismen. Jeg kan dog varsle Marthinsen at jeg uten tvil er for sterk nedsettelse av skatter og avgifter, fjerning av reguleringer og tullete lover. Det var bare ikke fokuset for min kommentar opprinnelig.

Hele verden går stort sett i en liberaliserende utvikling, heldigvis, med få unntak. Folk vil vel mot andre generelt sett, også muslimer ønsker andre vel. Forskning viser jo også at islam er under liberaliserende utvikling, igjen, ikke over alt, men dette er retningen verden går i. Det tar bare litt lengre tid, hvorfor skal vi ha det så travelt med å forvente at andre ikke-vestlige kulturer skal bli så like oss? Vi kan ikke kalle ekstreme islamister representative for den islamske religion som helhet, likeledes som vi ikke kaller andre ekstreme avarter av kristne verdier for representative for kristendommen.

På et tidspunkt må vi uansett møtes på felles arena, uavhengig av hvilken religiøs, eller ikke-religiøs bakgrunn vi har. Det fødes for lite barn i Norge, det er et faktum, så hvorfor ikke allerede nå (helst i går), gjøre det vi kan for å forene ulike kulturer til å stå sammen for vårt felles gode her i Norge? Vi skal alle bli pensjonister en dag, om sykepleieren som skal ta vare på oss heter Ali eller Kari, så er jo det noe vi uansett må venne oss til? Det vil mangle arbeidende hender i fremtiden, da må vi jobbe i felleskap for å respekter hverandre, ikke skyve hverandre lenger unna enn vi står i dag. Manglende fremtidig arbeidsstokk betyr jo også at vi på et eller annet tidspunkt vil bli avhengig av innvandring. Da bør vi like gjerne gjøre det beste ut av det, fremfor det verste ut av det.

Jeg er enig i at liberalismen tar utgangspunkt i enkeltindividet, eller rasjonell egoisme som f.eks Ayn Rand kalte det. Mennesket har likevel alltid samarbeidet med andre, og min rasjonelle egoisme handler jo om mye mer enn bare meg selv. Den handler om min familie, den handler om mine venner, den handler om folk i min hverdag. Jeg kan fint kalle meg selv liberalist og fortsatt ønske å bidra til noe positivt i andres liv. Mennesket er i sin natur driftig, og vi er heldigvis smarte nok til å forstå at samarbeid med andre er vår beste vei videre, selv med våre individuelle friheter i behold.

Samhold og samarbeid er i min natur, og jeg kan fortsatt kalle meg liberalist, tenk det! Denne trenden med min liberalisme er bedre enn din, du forstår ikke hva du snakker om, den må gjerne andre ta del i, men jeg lar ikke andre definere min liberalisme.

Ada M. Smith

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com 

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er: 

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

11 september 2001 markerer starten på krigen mot terror. Ironien er at stormakten som starter det hele kan defineres som den største terrorstaten av de alle – kanskje sammen med Israel. Se denne videoen for lokale brannmenns forklaring på hva som skjedde den dagen. I videoen beskriver brannmennene at de hørte tre eksplosjoner: den tredje av de etter flyene krasjet inn i bryggene. Barry Jennings befant seg helt nederst i bygget før angrepet og har fortalt at han hørte eksplosjoner før selve angrepet – men det finner vi ikke i det offisielle narrativet.

Terrorisme

USA har utøvd terrorisme mot andre land og geopolitiske aktører, ut ifra ordets rette definisjon, både direkte og indirekte. På en indirekte måte har nasjonen terrorisert andre land ved å støtte eller sette i gang opprør mot statsledere de ikke liker. Opprør har ikke bare vært den eneste metoden. Landet har også hjulpet kandidater de støtter i visse land med å jukse valgsystemet. Statslederne amerikanerne har støttet har vært med på å fremme USAs geopolitiske agenda.

Direkte har USA terrorisert uskyldige land som blant annet Vietnam, Afghanistan, Pakistan, Irak og Yemen. Dette er bare noen få av landene USA har terrorisert direkte, altså fysisk med makt. 

Alt handler så klart om geopolitiske agendaer. Hvilke områder er det viktig at fungerer som proxystater for oss? Om de ikke ønsker å samarbeide, hva kan vi gjøre for å presse de? Boikott høres ut som er banalt ord, og i sin egen forstand høres det ut som noe unge gjør når de skjønner at Nestle er en forferdelig bedrift. Men boikott er noe annet enn sanksjon. Sanksjoner er noe land som USA driver med for å få sin vilje. 

Sanksjoner

«Vi ønsker at dette landet skal følge våre diktater, derfor sanksjonerer vi landet – altså vi slutter å eksportere og importere varer til landet. Vi (USA) forventer også at alle andre land vi er i allianse med sanksjonerer det samme landet».

Sanksjon er et ord som høres litt ufarlig ut. «Vi har sanksjoner mot dette landet» på grunn av bla bla bla, men realiteten er svært annerledes. Alle land er avhengige av handel for å fungere. Medisiner er noe som ikke alltid produseres innenlands; eksempelvis kjøper vi i Norge mange medisiner fra utlandet. Så hva skjer om en nasjon som USA setter sanksjoner mot oss? Med resten av den vestlige alliansen?

For oss i Ytringsforum høres dette ut som en tenåring som ikke får det som de vil. Det er USA. Landet har alt for lenge fått lov til å styre verdenspolitikken. Sanksjoner er vanlig, dessverre, mot land som USA har noe geopolitisk imot. Land som for eksempel Irak og Afghanistan som ikke vil samhandle på riktig måte føres det sanksjoner mot. Om ikke sanksjonene fungerer over en gitt tid ser vi at amerikanerne ikke har noe problem med å invadere og okkupere. Land som Cuba har hatt lange sanksjoner, men så langt ikke blitt okkupert.

Evig krig

Okkupasjonen av Afghanistan handlet aldri om å fakke Osama bin Laden eller om å skape et demokrati. Det handlet om en evig krig. En såkalt forever war hvor militære og andre industrielle aktører kunne profitere fint av den eviggående konflikten.

Se intervju med Julian Assange her.

Altså invasjonen handlet om penger og kontroll over en sentral del av midtøsten. Nå som USA har “trukket seg ut”, ser vi også ettermælet av okkupasjonen. Illusjonen om at amerikansk krigspolitikk bringer demokrati til u-land verden over begynner å briste. Vi i Ytringsforum tenker at mennesker verden over forhåpentligvis begynner å se at vestlig imperialisme og okkupasjon handler lite om demokrati og mer om penger og makt.

Vi ønsker at du skal ta en kikk på noe. Under teksten her finner du en oversikt over opium produksjonen i Afghanistan. I året 2001 blir det deklarert en fatwa i landet om at det ikke er lov å produsere opium lenger. Rett etter okkupasjonen spretter produksjonen opp igjen. Det viser seg at Afghanerne blir en av verdens største produsenter at opium. Tilfeldig? Kanskje, men det tenker ikke vi. Dette henger sammen. For oss er det ingen tvil om at Afghanistan etter invasjonen ble brukt som en proxyprodusent av narkotika for amerika. Akkurat som CIA importerte narkotika fra Sør-Amerika ble Afghanerne brukt på samme måte.

Spiller det noen rolle uansett? Invasjonen var feil. Ingen afghanere bør lide på grunn av at en Saudiaraber angivelig planlegger og utfører et terrorangrep mot en vestlig nasjon. Se dette nyhetsklippet for innsikt i hva militære styrker i Afghanistan og afghanerne selv tenker om 11. september. Disse folka vet ikke en gang hvorfor de er okkupert, de vet ikke hva 11. september betyr en gang.

11. September var et påskudd for invasjon

Vår påstand er at terrorangrepet 11. september 2001 ble gjennomført som et påskudd for okkupasjonen av land i midtøsten. Ifølge en amerikansk general var planen å angripe flere land i midtøsten, og allerede 20. september 2001 hadde det blitt bestemt fra høyere hold at Irak – et land som ikke hadde noen tilknytning til terrorangrepet i det hele tatt – skulle invaderes.

Afghaner

Det er sørgelig å tenke på at afghanere og irakere har måttet leve med en okkupasjon som ikke har noe som helst med de å gjøre. Se for deg at vi skulle angrepet Sverige og Danmark fordi en rik islender angivelig hadde utført et terrorangrep mot oss. Det høres helt banalt ut, men det er virkeligheten. Det er på tide at vi våkner opp og ser det faktiske samfunnet rundt oss. I virkeligheten finnes det en elite som styrer slik de vil; i deres perspektiv er det en god grunn til å invadere et land og okkupere det, så målet er deretter å få egen befolkning og vestlige land med på festlighetene.

Organisasjoner som Wikileaks har virkelig fått smake på hva det vil si å stå imot den globale eliten. Julian Assange har blitt svertet som person av både regjeringer og medier. Han har blitt stengt inne i årevis i en ambassade i frykt for å bli fanget, og sitter nå i fengsel for journalistikk. Wikileaks, som er en av de mest pålitelige journalistorganisasjonene vi har sett noen sinne er direkte etterfulgt av etterretningstjenester som CIA.

Det er mye mer å vite om 11. september og hendelsene rundt. Vi velger å stoppe her. Verden er i en krise, ikke knyttet til koronavirus men knyttet til en global elite som samarbeider tett gjennom etterretningstjenester og andre organisasjoner. Disse elitene sørger for at folk som snakker ut mot de forsvinner eller får ryktet sitt svertet, slik som med Julian Assange – som ble beskyldt for voldtekt. Hans sak fikk vi i senere tid høre at bare var oppspinn. De som hadde meldt ham trakk seg og angret på det hele.

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com 

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er: 

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

Ytringsforum ønsker å takke Ada Smith for at hun har sendt inn dette innlegget til oss. Artikkelen under representerer hennes meninger. Ønsker du å bidra med dine meninger til Ytringsforum kan du sende oss en mail: ytringsforum@protonmail.com

Liberalisme

Liberalismen og dens bakgrunn, bevegelse og liberale helter har frigjort verden på en måte de fleste politikere og samfunnsbevisste mennesker i dag ser ut til å ha helt glemt bort. Vi kan ikke glemme bort at liberalismen har frigjort store befolkninger, skapt grunnlover og universelle friheter vi aldri ville fått uten nettopp liberalismens fremgang på 17, 18 og 1900-tallet.

Liberalismen får liksom ikke den kredit og heder den bør få, for nettopp å legge til rette for disse allmenne rettigheter vi har opparbeidet oss i samfunnet. Dette er trist å se. Liberalistiske partier får stort sett små utslag i de fleste land i nyere tider. Et parti som Liberalistene her i Norge er et slikt parti, som fortjener uendelig mye større støtte i befolkningen enn det de får. Partiet er riktignok ungt, så det finnes fortsatt håp i massevis.

Liberalisme er rent og hederlig, en plass for gentlemenn og kvinner! Innenfor liberalismens sfære har alle de samme rettighetene. Rettigheter basert på individet, ikke på grupper, som så ofte leder til særinteresser og korrupsjon innen både politikk og næringsliv.

Pandemi

Med den pågående pandemien vokser dessverre også mørkere hjørner av det menneskelige sinn frem, med konspirasjonsteorier som haleheng, og for mange, som den viktigste saken å bekjempe (koronatiltak)!

Pandemi er drit, skikkelig drit, det går ut over industri, økonomi, folkehelsen og ikke minst enkeltindividet. Enkeltindividene rammes hardest vil jeg påstå. De som har behov for sosial kontakt med andre, men som nærmest har vært fastlåst til hjemmet alt for lenge. Det forundrer meg ikke om vi vil se en stor økning i psykiske helseplager i befolkningen som følge av denne forferdelige perioden vi har vært gjennom.

Reisen kan noen ganger bli litt for kort, fra opprør mot tiltak, til forvridd galskap. Som for eksempel regjeringens pandemitiltak, som stadig flere vanlige folk, og, ennå verre, konspirasjonsteoretikere er så sterkt i mot. Jeg forstår fullt ut sinnet og agget mot regjeringens tiltak. Avstanden er dog som nevnt veldig kort til andre ville teorier, om «new world order», Illuminati, 5G, miljøet rundt den russiske Tsar og hva enn det ikke er som er dratt opp av tinnfoliehatten det siste halvannet året.

Ekte liberalisme

Utfordringen med denne utviklingen av konspirerende miljøer, er at liberalismen, som i sin grunnform er broderskap mot tyranni, vil ende opp med å rekruttere «liberalister». «Liberalister» som på ingen måte har annet utgangspunkt i sitt engasjement enn at de er mot «noe», eller antiestablishment om du vil. Det holder ikke, det er ikke på langt nær godt nok. Du blir ikke liberalist kun ved å være mot ting, du må stå for egne idéer, forslag og politikk, det er ekte liberalisme.

Lakmustesten for ekte liberalister er som oftest innvandringsdebatten, eller andre politiske områder hvor man kan benytte klassiske liberalistiske utgangspunkter for sine beslutninger. Da er som oftest disse «liberalistene» ikke liberalister lenger. Da er de gjerne tvert om mer mørkebrune i skjortekanten. «De kan jo ikke komme her og leve på våre velferdsordninger!», et typisk utsagn. «Hadde vi bare ikke hatt NAV, skulle de bare komme for min del!», et annet. Hvor er så den klassiske liberalistiske holdningen her?

I en liberalistisk verden kan selvsagt ethvert fritt individ, hvor enn det måtte befinne seg på kloden ha rett til å bevege seg fritt der hvor han/hun/hen måtte ønske å bevege seg. Sagt på en annen måte, vi har ingen rett til å nekte noen å komme til Norge. Dette er en klassisk liberal holdning, og vet du hva, den kan også lønne seg, rent økonomisk!

Innvandring

Migrasjon har foregått siden tidenes morgen. Får ekte liberale krefter vinne frem, vil migrasjonen forhåpentligvis også ønskes velkommen i fremtidens multikulturelle landskap, både nasjonalt og globalt. I det store bildet er jo passet en moderne oppfinnelse, og det vil si at folk stort sett har reist fritt globalt frem til rundt 1. verdenskrig. Så, altså at krig og elendighet kan føre til proteksjonisme, og at vi skal verne oss mot andre fiendtlige stater, kan til nød forstås. Der bør fiendtlighetene også stoppe. Det finnes ingen grunn til å hindre fredelige individer til å flytte eller bosette seg der de ønsker.

Mange påstår å være liberalister, men NAV, det skal kun være for oss ekte nordmenn. Vi som er arvingene av de som har bygd landet, vi skal ha hele kaken for oss selv. Rett skal være rett, mange av de som flytter fra U-land kommer til Norge fattige. Og derfor vil de være en belastning for norske velferdsbudsjetter. Men, det betyr jo ikke at de blir værende der, tvert om! Uansett føder disse nye nordmenn igjen, som blir bedre integrert og inkludert i det norske multikulturelle samfunnet. Andregenerasjons innvandrere, eller frihetsvandrere om du vil, tar utdannelse, skaffer seg jobber og bidrar i statskassen de og.

Selvfølgelig må vi forvente og godta at det kommer innvandrere til riket, som kommer med en inngangspris, betalt av det norske samfunnet, de kommer tross alt stort sett ubemidlet de fleste. Deretter vil de bidra ved at de handler, kjøper ting, med avgifter til staten (avgifter, fysj...), de etablerer seg og bygger et bedre, fritt og liberalt liv for seg og sine. Det er en pris verdt i seg selv for frihetskampen, for den kan vel ikke bare gjelde for oss nordmenn?

Skulle man følge tankerekken om at man ikke kan ta i mot innvandrere, fordi disse koster penger, ja da må man vel se nærmere på andre lignende tankerekker og? Er et norskfødt barn uten kostnad? Nekter vi alenemødre å beholde sine barn fordi de blir en belastning på statens bekostning? Hvor langt skal vi dra slike resonnementer? Faktum er at vi må tolerere at vi alle i mer eller mindre grad gjennom livet er en belastning på den norske stat, vi får lov til å eksistere likevel!

Frihandel

Som nevnt tidligere, kan innvandring vise seg å være lønnsomt. Utfordringen i samfunnsdebatten er at Fremskrittspartiet har fått lov til å sette «standarden» for innvandringsdebatten. De har fått lov å eie debatten, i den forstand at de har overtalt alle de etablerte partiene om at innvandring kun er en utgiftspost. Dette viser jo ofte forskning at ikke stemmer.

En liberalistisk fattigdomsbekjemper er klassisk frihandel. Det vil si frihandel helt uten reguleringer eller avgifter, eller proteksjonisme for den saks skyld. Det vil si at land i Afrika, som et eksempel, i og med at de har større andel fattige områder, fritt vil kunne selge sine varer til oss. Dette får de ikke lov til i dag, i og med at EU og andre handelsområder setter forbud mot salg av varer fritt fra disse fattige områder. Flotte varer de kunne solgt til oss i vesten. De forblir i fattigdom, de kommer seg ikke ut av den heller, men mottar bistand fra land som Norge og andre. «Ja, vi vet dere ikke får selge til oss, men her er en slump sølvpenger fra oss, bruk de nå endelig riktig da!?». Forskning viser at bistand ikke fungerer, det kan til og med være destruktiv og skadelig for de områdene som mottar bistand. Frihandel der i mot, vil øke velstanden.

Dersom man hadde satt verden under full frihandel, på varer, altså selg hva du lager til hvor som helst i verden, ville vi sett en stor oppblomstring økonomisk i verden. Undersøkelser antyder 2% økt GDP (altså økt global omsetning). Det høres muligens lite ut sier du, men dette representerer trillioner amerikanske Dollars. Kan ikke sies å være småpenger det. Men, vent til du hører hva fri flyt av folk ville medført!

Innvandring og økonomi

Undersøkelser viser at dersom mennesker fritt fikk flytte med sin egen arbeidskraft ville GDP økt mellom 60-150% globalt, det utgjør så store summer at det er helt hinsides å fatte! Likevel får FrP og hele resten av den norske elitistiske politikergjengen lov til å påstå at innvandring koster penger!

Annen forskning viser for øvrig også at de emigrantene som flytter på seg, er av det driftige slaget, «døgeniktene», som intet ville bidratt, de blir faktisk igjen i sine respektive land. De gidder ikke flytte på seg, selv med fattigdommen rundt seg. Nå må det selvsagt også sies at veldig mange overhodet ikke har råd til en reise mot Europa. Likevel, det er ofte de driftige som flytter på seg. De som starter business når de kommer til Norge, f.eks en kebabsjappe, hvor de selv jobber antall timer langt over hva arbeidstilsynet ville satt pris. Flere av disse jobber til og med i to og tre jobber, med en helt annen arbeidsmoral enn det vi nordmenn står for. Disse bidrar uten tvil til fellesskapet og ikke minst til statskassen.

Migrasjon har som nevnt alltid vært en del av vårt samfunn, og i undersøkelser tidligere utført viser det seg f.eks at utvandrede nordmenn og svensker faktisk økonomisk sett gjør det bedre enn gjennomsnittet av nordmenn og svensker generelt. De søkte lykken, og de oppnådde den, bedre enn det vi klarer i dag! Hvorfor skal vi nekte andre denne jakten på lykken, slik vi gjør i dag gjennom stengte landegrenser? 

Et annet spennende faktum, er at det multikulturelle samfunn fører til positive overraskelser. Det er godt synlig i store konsern som for eksempel Apple og Microsoft. Mennesker med ulike kulturelle bakgrunner møtes på samme utviklingsbane, og med utgangspunkt i to ulike kulturer, klarer de å skape nye flotte innovasjoner, til felles for hele menneskeheten. Dette går igjen og igjen i teknologisk utvikling. Dette taler uten tvil for fri innvandring, når vi allerede vet at det er mange av de smarte hodene som flytter på seg.

Fri innvandring, eller fri bevegelse om du vil, etter søken på lykken, er det riktige og liberalistiske utgangspunkt. La oss inderlig håper flere snart får øyne opp for denne hederlige og liberalistiske holdning.

Ada M. Smith

I vår andre del av dokumentarserien om 11. september 2001 vil vi kikke på hvordan militære ledere i stater som USA ikke stiller seg kritiske til å bruke uskyldige liv for å fremme en agenda. 11. september er i vår mening dessverre et eksempel på hvordan våre samfunnsplanleggere traumatiserer befolkningen for å mildne oss mot endring vi ellers ville vært motvillige til.

Hvis du ønsker å lese den første artikkelen i serien finner du den her.

False flags og JCOS

Et false flag er en handling av en stat eller gruppe (for eksempel et terrorangrep), hvor staten angriper seg selv. Angrepet blir som oftest skyldt på en aktør staten misliker eller er fiende med. Målet med angrepet er strategisk eller politisk.

Det kanskje mest kjente eksempelet på et false flag er fra andre verdenskrig da nazisoldater (SS) kledde seg ut i polske uniformer for å så angripe nazi-tyske installasjoner og områder på ulike lokasjoner. Seansen ble kalt Operasjon Himmler og 1. september 1939 proklamerer Hitler i en tale at Tyskland er i sin fulle rett til å gjøre defensive handlinger mot Polen som følge av polakkenes aggresjon.

The Joint Chiefs of Staff (vi fortkorter navnet med JCOS) er en gruppe av de øverste lederne innen forsvardepartementet (Department of Defense) i USA. De rådfører den amerikanske presidenten på militære saker.

(Liten fun fact: før forsvarsdepartementet i USA het The Department of Defence, het det The United States Department of War – sikkert lurt å bytte fra krig til forsvar, men de driver nå med det samme uansett).

Operation Northwoods

I 1962 avslo Kennedy-administrasjonen flere forslag til false flags foreslått av JCOS. Kennedy får blant annet et forslag fra JCOS om at de ønsker å arrangere terroristangrep mot USA. De vil å ta livet av uskyldige sivile, for å fremprovosere en krig med Cuba. Noen av forslagene de kommer med er kapring av fly, angrep på amerikanske skip og anlegg, arrangering av opptøyer og skape terrorkampanjer på amerikansk jord.

En ting som skiller seg ut med Operation Northwoods er droner. Som nevnt er året 1962, og det er fra vårt perspektiv i dag veldig kort tid siden droner ble allemannseie. Men hva sier egentlig JCOS her?

Dronene som blir nevnt i dokumentene er ikke den typen droner vi tenker på i dag. Dette er passasjerfly som de planla å male om slik at de så helt like ut som kommersielle fly. Tanken var at de skulle fly den ubemannede dronen over Cuba og ha noen stående på cubansk side som skulle skyte ned flyet. Deretter skulle de legge skylden over på cubanerne og legge opp til en invasjon av Cuba. De så for seg at den amerikanske befolkningen lettere ville gå med på en invasjon etter et angrep fra nasjonen.

Så syke i hodet er disse menneske. Ikke rart at Kennedy sa nei.

Historien repeterer seg selv

For oss nå, er det altså kjent at allerede så tidlig som på 60-tallet hadde det amerikanske forsvaret teknologi til å fly ubemannede fly akkurat dit de ville. Operation Northwoods var helt seriøst, og en faktisk mulighet. Dette er viktig å huske på når vi nærmer oss 11. september 2001.

Det er faktisk ikke nødvendig å bemanne fly for terror, og som vi hører fra den neokonservative tenketanken Project for a New American Century (PNAC) er et såkalt nytt Pearl Harbor akkurat det amerikanerne trenger for å sette i gang krigen mot terror.

Militære flyøvelser

Dagen 11. september 2001 byr på mange kuriøse tilfeldigheter. En av de er at det er satt i gang flere war games samme dag. Vi vet at det i det minste ble øvd på tre ulike scenarioer: 1) kapringer av fly, 2) angrep på bygninger ved bruk av fly som missiler, og 3) angrep ved bruk av giftige stoffer.

Under øvelsene skjer det en forvirring fordi faktiske kapringer tar sted. FAA (Federal Aviation Administration) fra Boston Center tar kontakt med NEADS (Eastern Air Defense Sector) for å få F-16 fly i lufta for å stoppe de kaprede flyene. Forvirringer skjer i at det er usikkert om dette er en av øvelsene eller en ekte hendelse.

Til syvende og sist spiller det ingen rolle. Det er ingen hjelp å få, tiden er for knapp. Var det en tilfeldighet at et slikt kaos henspilte seg, eller var det planlagt?

Et pass som tåler mer enn du tror

I passasjerfly finnes det såkalte “black boxes” som i teorien skal være tilnærmet umulige å destruere. Merkelig nok ble det ikke funnet noen av black boxene til noen av flyene som styrtet 11. september. Men, det som ble funnet var et pass. Et magisk pass som tydeligvis tåler mer enn det boksene som er ment for slikt.

Passet tilhørte en av kaprerne og ble tilfeldigvis funnet av en mann på gata. Han leverer passet og nå er det et definitivt bevis at det er muslimske terrorister som har gjennomført angrepet. Litt tilfeldig kanskje?

Tower 7

De aller fleste vi har snakket med om 11. september vet at det var to fly som krasjet inn i to tårn. Det de aller fleste ikke vet er at denne dagen er det et tredje tårn som også raser sammen. Tower 7 i World Trade Center kollapser senere på dagen. Bygningen har ikke blitt truffet av noe fly, og i følge det offisielle narrativet kollapser bygningen som følge av brann.

Bygget blir eksponert for materiale som brenner fra de to andre tårnene. Den indre strukturen blir til slutt så ødelagt at bygget faller sammen. Kritikere av det offisielle narrativet peker på at bygningen faller som om det er en planlagt riving. For oss ser det også slik ut, og det virker søkt at et så stort bygg kollapser på grunn av brann. Det er mange andre bygg av samme sort som har hatt et mye mer heftig tilfelle av brann hvor bygget har stått sot-svart igjen.

Pennsylvania og Pentagon

De to resterende kaprede flyene krasjer i Pennsylvania og Pentagon. I Pennsylvania krasjer flyet som følge av at passasjerer og flymannskap prøver å få kontroll over flyet igjen. Men det er noe merkelig med det hele. En lokal journalist bemerker mangelen på rester av flyet.

Det er i korte ord et sort hull i bakken, og ingen rester av fly. I de fleste flyulykker der det noen rester: seter, deler av flyet, eiendeler eller uheldige kropper. Men her, ingen ting. Hvorfor det?

Flyet som krasjer inn i Pentagon er enda mer mystisk. Pentagon, som antageligvis er et av de mest overvåkede områdene i USA har merkelig nok kun et kamera som fungerer den dagen. Den videoen vi får se er så utydelig at det nesten ikke er mulig å se at det er et fly. Alle andre kameraopptak blir konfiskert den dagen. Når vi ser på bilder av angrepet ser det mer ut som om en bombe har gått av, enn at et fly har krasjet. Uavhengige journalister har også bemerket seg at hullet angrepet etterlot seg er for lite til å være det passasjerflyet som angivelig skal ha krasjet.

Helter som dør av kreft

I etterkant av terrorangrepet i New York er det voldsomme mengder rester av tårnene som må ryddes opp. Det settes i gang et arbeide for å fjerne de ødelagte restene. Viktig informasjon om dette arbeidet er at alt av materialer destrueres, ingen grunn til etterforskning her – vi bare hiver alt.

Det er altså mange som jobber i området rundt restene og de får tydelig beskjed fra lokale myndigheter om at oppryddningsarbeidet er helt trygt. De trenger ikke bekymre seg for helsa, det er bare å jobbe.

Den sørgelige sannheten er at de lokale myndighetene visste at området var farlig for arbeiderne. I etterkant har folk som jobbet den dagen, og i dagene etter blant annet fått lungeproblemer og mange har dødd av kreft.

False flags

Etter vår mening var terrorangrepet 11. september 2001 et false flag. Altså en hendelse hvor en gruppe amerikanere planla og gjennomførte et angrep på amerikansk jord. Det er mye mer vi kunne ha trukket fram i denne artikkelen. Vi anbefaler at du sjekker ut denne dokumentaren av den kanadiske journalisten James Corbett. For mer informasjon kan du også se dokumentaren September 11 – The New Pearl Harbor.

I den neste artikkelen vil vi se på hva som skjer etter angrepene. Hvor bærer det amerikanske flagget hen? Hva er målet?

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er:

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

Et forsvar for Liberalistene

Som Liberalistene sier i sitt programparti er individet ukrenkelig og suverent. Hva betyr egentlig det? Hva vil det si at et individ er ukrenkelig? Mennesket, som du er – er ukrenkelig fordi du er sentrum av ditt univers. Det betyr ikke at andre mennesker ikke spiller noen rolle, men at du har en ukrenkelig verdi. Du er viktig.

Individet er suverent, så hva betyr nå det? Vi tenker ofte at suverenitet handler om lands evne til å styre over seg selv, men i dette tilfellet handler det om deg. At du, som individ får tillit av systemene rundt deg til at du kan bestemme selv. Hvem andre enn deg vet best uansett? Og om du ikke vet hva som er best for deg selv tenker vår redaksjon at naturen av livet handler om å finne ut av det. Enten det handler om at du er fast i en kjip knipe og trenger hjelp fra familien din, eller du er utro mot kjæresten og må starte på nytt. Du er den som skal finne ut av veien, ikke en overmakt som gir deg svarene.

Eiendomsrett

Vi i redaksjonen mener kort og godt at du eier det du eier. Ingen kan ta noe fra deg, hverken Hvermansen eller staten.

Rettsstaten

Vi i Ytringsforum er ikke enige i alt som Liberalistene sier; eksempelvis er vi ikke enige i at det trenger å finnes en konkret rettsstat, ei heller politi eller militære. Men vi anerkjenner at liberalistene sier følgende:

En liberalistisk rettsstat har det velkjente mottoet “frihet, likhet og brorskap”:

  • frihet for individet
  • likhet for loven
  • brorskap mot tyranni

Dette er vel og fint, ideen er god, men gjennomførelsen vil som all historie sier bli manglende. Alle former for politiske systemer der noen styrer mer over andre, altså type regjeringer – fører alltid mer vondt med seg. Det er problemet med feks. minarkisme. Det finnes ingen stat som kun ønsker å holde seg så liten som den er, eller bli mindre. Den vil alltid, dessverre, ønske å bli større.

Dette er grunnen til at vi tenker at rettsstaten til Liberalistene ikke vil fungere. Vi ønsker gjerne at liberalistene utdyper deres tanker om hvordan de skal holde staten så liten som de tenker.

Å leve i fred

Hvis ideen til Liberalistene er å kunne leve i fred som de sier, kan ikke de i samme åndedrag si at de skal pålegge alle å leve under samme rettsstat. I det argumentet sier de at du ikke har noe valg. Du kan ikke velge om du blir dømt her eller der, det har blitt bestemt på vegene av deg og hele nasjonen at du skal dømmes her.

Vårt perspektiv er at frihet er absolutt. Stat eller ikke stat, det er problemet. Liberalistene i vårt perspektiv er det beste vi kan nærme oss i det politiske spektrumet per nå. Men, det er ting vi ikke er enige i. Vi ønsker gjerne at liberalistene skriver til oss slik at vi kan publisere deres tanker.

Mvh,

Redaksjonen

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com 

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er: 

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

Joe Biden har bestemt at bedrifter med over 100 ansatte skal pålegge de som jobber å vaksinere seg mot koronavirus. Bedrifter som ikke følger dette risikerer å bli bøtelagt 14.000$ per person som ikke er vaksinert.

Biden vil også pålegge helsearbeidere under sykehus som bruker “Medicare and Medicaid” å bli vaksinert mot koronavirus. Dette blir en realitet for over 17 millioner helsearbeidere i USA.

Jen Psaki sier til pressen via CBS News at staten kan tvinge helse arbeidere til å ta vaksinen. Vi er spent på å se hva realiteten blir i Norge. Blir vaksinen påtvunget for ansatte innen helse i Norge?

Edit:

Texas guvernør Greg Abbott sier i en Tweet at Bidens vaksine mandat er et angrep på private bedrifter. September 9, 2021 )

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er:

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

Image

Terrorangrepet 11. september 2001 er og blir en av de mest definerende hendelsene i vårt århundre. Mange unge i dag vet ikke hvor sterkt inntrykket av å se mennesker hoppe ut av skyskrapere og inn i døden var. Sørgelig nok viste det seg å være deres siste løsning. Nå som vi tyve år etter ser tilbake på angrepet, hva skjedde egentlig?

I løpet av tre segmenter vil vi i denne serien av artikler se på: 1) hva som ledet opp til en av de viktigste begivenhetene etter år 2000, 2) kikke på teorier rundt selve angrepet og 3) se på ettermælet av hendelsen. Dette er den første delen av artiklene. Vi starter altså med hva som ledet opp til 11. september 2001.

Det offisielle narrativet

Før vi setter i gang tar vi en kjapp kikk på hva som offisielt sett gjenspeilet seg 11. september:

19 arabere har blitt plantet av gruppen Al-Qaeda i USA over flere tiår. Noen av disse terroristene har tatt kurs i flyvning, og det er disse som angivelig har tatt over styringen av passasjerflyene 11. september. Fire passasjerfly blir kapret. Ett flyr inn i det sørlige “Twin tower” tårnet, et annet i det nordlige. Et fly krasjer inn i Pentagon, et annet krasjer i et jorde i Pennsylvania.

Timer etterpå vet vi hvem mesterhjernen bak disse grusomme handligene er. Osama Bin Laden, leder av Al-Qaeda. Han befinner seg i en hule i Afghanistan og resten er historie. En 20 år lang krigshistorie; Amerikas så langt lengste okkupasjon av et annet land.

Vår venn, Osama

Det offisielle narrativet om hendelsene rundt 11. september er den vi alle kjenner godt. Men allikevel er det mange motstandere av denne versjonen som peker til at ny informasjon gir oss et nytt perspektiv på en av de mest infamøse dagene i terrorismens historie. Vi skal kikke på Osama bin Laden, men før vi kommer mer konkret inn på hvem han var må vi snakke om krig, nemlig Sovjet-Afghan krigen som holdt på i ni år – fra desember 1979 til februar 1989.

Det kan være lett å misforstå denne konflikten. Sovjetunionen og den Demokratiske Republikken av Afghanistan er nemlig allierte i denne perioden, men ut ifra navnet på krigen kan det virke som om at landene er i konflikt. Det stemmer ikke. Fra 1956 hadde landene regelmessige militære samarbeid og på 70-tallet sendte russerne rådgivere og spesialister til Afghanerne. Krigen spiller seg altså ut med Sovjetunionen og den Demokratiske republikken av Afghanistan på den ene siden, og motstandsgruppen Mujahideen på den andre.

Under den denne krigen bestemmer Amerikanerne seg for at de ønsker å støtte de lokale motstandsgruppene – de ønsker nemlig en proxy-krig med Sovjetunionen. Sunni Mujahideen består av syv mindre fraksjoner, og flere vestlige nasjoner bestemmer seg for å støtte de.

I denne perioden støtter CIA disse fraksjonene med trening og våpen; de hjelper til med å sette opp Afghanske baser hvor militante islamister trenes i sabotasje, guerrillakrigføring og i å lage bomber. En av disse militante islamistene som trenes opp er vår venn, Osama Bin Laden.

Osama bin Laden, blir født i Riyadh, Saudi Arabia i 1957 og var sønn av milliardær Mohammed bin Laden, hvor deres familie hadde nære bånd til den saudiske kongefamilien. Han vokste opp som sunnimuslim og studerte senere i livet økonomi og bedriftsadministrasjon, og fun fact om Osama for alle fotballfans: han var Arsenal fan. Han interesserte seg spesielt for religion under studietiden sin, og ble en anti-semitt som mente at jødene stod bak mesteparten av ondskapen i verden. Altså ikke noe godt utgangspunkt.

Interessen vår for bin Laden kommer senere i hans liv da han i 1979 dro til Pakistan for å hjelpe Mujahideen. Sammen med Abdullah Azzam bruker han penger og maskineri fra sitt eget byggefirma for å støtte opprørsgruppa. Han er aktiv i regionen og fungerer som en ledsager mellom afghanske krigsherrer og saudiarabiske etterretningsoffiserer. Han uttaler sterk misnøye over hvordan det afghanske folk blir behandlet.

Bin Laden er tydeligvis en fredelig kriger i denne konteksten.

Det er altså i denne perioden hvor bin Laden befinner seg i midtøsten at CIA gjennom “Operation Cyclone” bevæpner og finansierer Mujahideen. I tillegg til CIA hjelper MI6 til fra britisk side. Operasjonen var opptatt av å støtte militære islamistgrupper så vel som jihadister – slik som Osama bin Laden. Totalt sett sponset land som Kina, Saudi Arabia og USA, Mujahideen med opp mot 12 milliarder dollar.

Vestlig sponset terrorisme

Så, hva er koblingen til 11. september 2001? Kritikere av “Operation Cyclone” peker på at etterretningstjenester som CIA og MI6 har vært med på å dyrke terrorister. Gjennom støtte på milliarder av dollar har ekstremister ikke bare fått penger, men trening i guerrillakrigføring og i å lage bomber. Militære treningsleirer ble laget for å trene opp islamistene i å kjempe mot Sovjet-Afghan-alliansen, men hva skjer når konflikten er over?

Når Sovjetunionen først trekker seg mister Amerikanerne interesse (iallfall i en periode), men de stopper ikke helt å støtte Mujahideen – det fortsetter de med helt til 1992. Det er også viktig å få med seg at Ramzi Yousef som angivelig planla 1993 bombeangrepet på World Trade Center hadde oppholdt seg på en Al-Qaeda treningsleir i Afghanistan.

Så hva er poenget? Hvorfor driver så kalte oppegående vestlige nasjoner og finansierer og trener opp militante islamister?

Vi fortsetter historien i neste del av artiklene: Operation Northwoods.

—————————————————————————

Info:

Takk for at du leser Ytringsforum!

Ønsker du å bidra med eget innlegg? Vi ønsker at alle får muligheten til å ytre seg uavhengig av politisk perspektiv. Den eneste regelen vi har er: ingen rasisme. Vi har ikke noe problem med deg om du er rasist, vi bare ønsker ikke de ytringene hos oss. Send en mail til: ytringsforum@protonmail.com

Ytringsforum er gratis, og vil alltid være gratis utenom mulighet for ekstrainnhold for spesielt interesserte lesere i framtiden. Ønsker du å støtte oss med en finansiell donasjon kan du gjøre det via kryptovalutaen Monero. Vår donasjonsadresse for Monero er:

85JEGR7aoYRNugog6LN4pSgK5iFov2rAwJLxnEjwjQZ8WuGtouAGX9AircNSWB2JwTeWbVyNZ7cyaRJuzJNb6aC88ooQcNp

Enter your email to subscribe to updates.